Przypisanie wej.

W przypadku dokonania połączeń w sposób zgodny z opisem źródeł sygnału na złączach urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wyboru sygnału źródłowego, aby odtworzyć sygnał audio lub wideo z podłączonego urządzenia.

Należy zmienić przypisanie złącza wejściowego HDMI, złącza wejścia dźwięku cyfrowego, złącza wejściowego dźwięku analogowego i złącza wejściowego video, podczas podłączania źródła wejściowego, innego niż wydrukowane na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Ustawia tryb wejściowy audio dla każdego źródła “INPUT MODE”. “AUTO” jest normalnie zalecane dla tego ustawienia. Automatycznie wykrywa i odtwarza sygnał wejściowy do tej jednostki z uwzględnieniem następującej kolejności: HDMI Open Left DIGITAL Open Left ANALOG.

GUI InputAssign S65E2

Domyślnie są one ustawione w przedstawiony poniżej sposób.

Źródło sygnału

Złącze wejściowe

INPUT MODE

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

OPT2

1

1

AUTO

DVD

2

- HDMI -

Blu-ray

3

- HDMI -

Game

4

- HDMI -

Media Player

5

AUTO

TV Audio

OPT1

-DIGITAL-

AUX

2

2

-ANALOG-

Uwaga dla użytkowników dekoderów telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjścia dźwięku cyfrowego dekodera TV/satelitarnego:

Aby odtworzyć sygnał wideo przypisany do “HDMI” w połączeniu z sygnałem dźwiękowym przypisanym za pomocą parametru “Przypisanie wej.” - “DIGITAL”, należy również wybrać opcję “DIGITAL” parametru “INPUT MODE”.

Takie samo złącze wejściowe może być przypisane do wielu źródeł sygnału. Na przykład przypisz takie samo złącze wejściowe HDMI do wielu źródeł, aby wykorzystać każde źródło sygnału wejściowego w połączeniu z dźwiękiem analogowym lub cyfrowym, według własnych preferencji. W takich przypadkach, ustaw złącze audio do odtwarzania w “INPUT MODE”. (Funkcja ta będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).)

HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych HDMI przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5:

Przypisz złącze wejściowe HDMI do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego HDMI do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Jeżeli “Sterowanie HDMI” ustawione jest w menu na “Włącz”, to “HDMI” nie może być przypisane do “TV Audio”. link

Funkcja eARC nie działa po włączeniu “HDMI” jako źródła sygnału wejściowego “TV Audio”.

DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku cyfrowego przypisanych do źródeł sygnału.

OPT1 (Optyczny) / OPT2:

Przypisz cyfrowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj cyfrowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku analogowego przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 :

Przypisz analogowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj analogowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

VIDEO

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych composite video przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2:

Przypisz złącze wejściowe wideo do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego wideo do aktualnie wybranego źródła sygnału.

INPUT MODE

Ustawienie trybu wejściowego audio dla źródeł sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “AUTO”.

AUTO
(Domyślne):

Automatycznie wykrywa źródło sygnału i rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI:

Odtwarza tylko sygnały z wejść HDMI.

DIGITAL:

Odtwarza tylko sygnały z cyfrowych wejść dźwięku.

ANALOG:

Odtwarza tylko sygnały z analogowych wejść dźwięku.

Gdy sygnały cyfrowe są prawidłowo podane na wejścia, na wyświetlaczu świeci kontrolka DIG. . Jeśli kontrolka DIG. nie świeci się, sprawdź menu “Przypisanie wej.” i połączenia. link

Jeśli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” i przez złącze HDMI MONITOR podłączony jest odbiornik TV zgodny z ARC, to tryb wejściowy, którego źródłem wejściowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

Gdy do terminala HDMI MONITOR podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją eARC, tryb wejściowy ze źródłem sygnału “TV Audio” jest podłączony do eARC.

Domyślne

Ustawienia “Przypisanie wej.” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry