Procedura konfiguracji głośników (Ustawienia Audyssey®)

Pict Audyssey Procedure
Zamocuj mikrofon do kalibracji dźwięku na dołączonym trójnogim stojaku lub własnym trójnogim stojaku i zainstaluj go na głównej pozycji odsłuchowej.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dźwięku, należy skierować końcówkę mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulować wysokość, aby dopasować ją do wysokości, na jakiej znajdują się uszy słuchacza w pozycji siedzącej.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi ustawieniami, ustaw subwoofer w sposób opisany poniżej.

Jeżeli używasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Włącz” oraz wyłącz regulację poziomu głośności i ustawienia częstotliwości odcięcia.

Jeżeli używasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj poniższe ustawienia:

Poziom głośności : Pozycja na “12 godzinę

Częstotliwość odcięcia : Maksymalna/Najwyższa częstotliwość

Filtr dolnoprzepustowy : Wył.

Tryb oczekiwania : Wył.

Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu.
Ope SetupMIC S64
GUI Audyssey3 S64
Wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
GUI Audyssey4 S64
Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje się również wymienionych poniżej ustawień.

Wybór kanałów

Jeżeli wcześniej ustawione były nie używane kanały, to pomiary dla tych kanałów są pomijane, co zapewnia skrócenie czasu pomiaru.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naciśnij “Dalej”, aby przejść dalej.
Gdy wyświetlony zostanie poniższy ekran, wybierz “Rozpocznij test”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznij pomiar pierwszej pozycji.

GUI Audyssey7 S65E2

Pomiary wymagają kilku minut.

UWAGA

W przypadku wyświetlenia komunikatu “Ostrzeżenie!” na ekranie telewizora:

Przejdź do części Komunikaty błędówlink. Sprawdź wszystkie powiązane pozycje i wykonaj niezbędne czynności.

Gdy wykryty głośnik zostanie wyświetlony, wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij ENTER.
GUI Audyssey8 S64
Przemieść mikrofon pomiarowy w pozycję 2, wybierz “Kontynuuj”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się pomiar w drugiej pozycji.

Pomiary można wykonać w maksymalnie sześciu pozycjach.

GUI Audyssey9 S65E2

Zatrzymywanie ustawień Audyssey®

Naciśnij przycisk BACK, aby wyświetlić menu podręczne.
Przyciskami White-Arrow-Left wybierz opcję “Tak”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powtórz krok 9, pozycje pomiarowe 3 do 6.

Aby pominąć pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odsłuchowych, za pomocą przycisków White-Arrow-Left wybierz “Zakończono” i naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do kroku 12.

Wybierz “Kontynuuj”, następnie naciśnij ENTER.
GUI Audyssey11 S64

Rozpocząć analizę i zapisywanie wyników pomiarów.

Analiza będzie trwała kilka minut.
Im więcej głośników i pozycji pomiarowych, tym dłuższy czas analizy.

UWAGA

Dopilnuj, aby zasilanie nie zostało wyłączone podczas zapisywania wyników pomiarów.

Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.

Poniższy ekran pojawi się podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia według potrzeb.

GUI Audyssey12a S64
GUI Audyssey12b S64

Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorąc pod uwagę charakterystykę dźwiękową pomieszczenia i ludzką zdolność słyszenia, aby dźwięk był słyszalny nawet przy niskiej głośności.
Jest to zalecane podczas korzystania z urządzenia, gdy głośność jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu telewizyjnego w środku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjściowy poziom głośności na optymalnym poziomie, stale monitorując poziom sygnału wejściowego audio urządzenia.
Optymalne sterowanie poziomem głośności wykonywane jest automatycznie bez utraty dynamiki i klarowności dźwięku, przykładowo, w czasie reklam wyświetlanych w czasie programów telewizyjnych poziom głośności znacząco wzrasta.

Po zakończeniu analizy i zapisywania odłącz mikrofon do kalibracji dźwięku od gniazda SETUP MIC na urządzeniu głównym, a następnie naciśnij “Dalej”.
GUI Audyssey13 S64
Wybierz “Szczegóły” i naciśnij ENTER, aby zweryfikować wyniki pomiarów.

W przypadku subwooferów, zmierzona odległość jest większa niż rzeczywista i wynika to z opóźnienia wprowadzanego przez obwody elektroniczne subwooferów.

UWAGA

Nie należy zmieniać podłączenia głośnika ani głośności subwoofera po instalacji Audyssey®. Jeśli zostały zmienione, należy ponownie przeprowadzić instalację Audyssey®, aby skonfigurować optymalne ustawienia korektora.

powrót do góry