Anulowanie funkcji blokady panelu

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i TUNE +, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Naciśnij przycisk TUNE + lub TUNE –, aby wybrać opcję “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark Aktualnie ustawiony tryb.)

Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja blokady panelu zostanie anulowana.

Nawet pomimo włączenia funkcji blokady panelu, urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota.

powrót do góry