Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Sparuj to urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Naciśnij i przytrzymaj Bluetooth przez około 3 sekundy na pilocie.

Jednostka ta przejdzie w tryb parowania.

Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

To urządzenie może być sparowane z maksymalnie 8 urządzeniami Bluetooth. Gdy sparowane jest 9 urządzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu najstarszego zarejestrowanego urządzenia.

Można także wejść w tryb parowania, przyciskając przycisk OPTION, kiedy jest wyświetlony ekran odtwarzania Bluetooth, a następnie wybierając “Parowanie” z wyświetlonego menu opcji.

UWAGA

Aby obsługiwać urządzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego urządzenia, urządzenie Bluetooth musi obsługiwać profil AVRCP.

Pilot zdalnego sterowania urządzenia może nie współdziałać z niektórymi urządzeniami Bluetooth.

W zależności od typu urządzenia Bluetooth, to urządzenie wysyła sygnał audio, który jest połączony z ustawieniem głośności na urządzeniu Bluetooth.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry