Weergave

De afstemmodus wijzigen (Afstemmodus)

U kunt de modus voor het afstemmen op FM enAM -zenders wijzigen. Als u niet automatisch kunt afstemmen met de modus “Automatisch”, wijzigt u de modus naar “Handmatig” en stemt u handmatig af.

Druk op OPTION wanneer de ingangsbron “Tuner” is.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “Afstemmodus” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de afstemmodus te selecteren en druk dan op ENTER.

Automatisch:

Een ontvangbare radiozender automatisch zoeken en erop afstemmen.

Handmatig:

Wijzig de frequentie handmatig met één stap telkens wanneer op de knop wordt gedrukt.

U kunt ook de afstemmodus selecteren door op het hoofdtoestel op MODE te drukken.

naar boven