Weergave

Gebruiksdata

Om ons te helpen onze producten en klantenservice te verbeteren, verzamelt Denon anonieme informatie over de manier waarop u dit toestel gebruikt (zoals vaak gebruikte ingangsbronnen en geluidsmodi en luidsprekerinstellingen).

Denon zal nooit informatie die wij verzamelen, meedelen aan derden.

Ja:

Geef informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.

Nee:

Geef geen informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.

naar boven