Weergave

HDMI Setup

Instellingen kiezen voor HDMI audio uit, HDMI doorgeven en HDMI bediening instellingen.

OPMERKING

Wanneer “HDMI doorgeven” en “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”, wordt meer stand-byvermogen verbruikt. (HDMI doorgevenkoppeling, HDMI bedieningkoppeling) Als u het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt, is het aanbevolen om het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

HDMI audio uit

Selecteer het uitvoerapparaat voor HDMI-audio.

AVR
(Standaard) :

Weergave via luidsprekers die zijn aangesloten op het toestel.

TV:

Weergave via TV die is aangesloten op het toestel.

Wanneer de HDMI bediening functie is geactiveerd, wordt voorrang gegeven aan de instelling van TV-audio. koppeling

Wanneer de voeding van dit toestel is ingeschakeld en “HDMI audio uit” is ingesteld op “TV”, wordt de audio uitgevoerd als 2-kanaals van de HDMI OUT-aansluiting.

HDMI doorgeven

Selecteert hoe dit toestel de HDMI-signalen door de HDMI-uitgang zal voeren in de stand-bymodus.

Aan:

Draagt de geselecteerde HDMI-ingang via de HDMI-uitgang van dit toestel wanneer dit toestel in standby modus is.

Uit
(Standaard) :

Er worden geen HDMI-signalen door de HDMI-uitgang van dit toestel gevoerd in stand-bymodus.

Bron doorgeven

Stelt de HDMI-aansluiting in die HDMI-signalen invoert wanneer in stand-by.

Laatste
(Standaard):

De recentst gebruikte ingangsbron gaat naar de stand-bymodus.

CBL/SAT / Media Player /
Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / TV Audio:

Door de geselecteerde ingangsbron sturen.

“Bron doorgeven” kan worden ingesteld wanneer “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan” of “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. (HDMI doorgevenkoppeling, HDMI bedieningkoppeling)

RC selecteren

Stel in of dit toestel mag worden ingeschakeld door de selectieknop voor de ingangsbron op de afstandsbediening wanneer dit toestel in stand-by is.

Stroom aan+bron
(Standaard):

De voeding van dit toestel wordt ingeschakeld en de ingangsbron verandert.

Alleen bron:

De HDMI-ingangsbron verandert terwijl dit toestel in stand-by is. Het display van dit toestel voor de voeding knippert wanneer op de selectieknop voor de ingangsbron van de afstandsbediening wordt gedrukt.

“RC selecteren” kan worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” of “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan”. (HDMI doorgevenkoppeling, HDMI bedieningkoppeling)

HDMI bediening

U kunt de bediening koppelen van aan HDMI aangesloten toestellen die compatibel zijn met HDMI bediening.

Aan:

De functie HDMI bediening gebruiken.

Uit
(Standaard) :

De functie HDMI bediening niet gebruiken.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van alle aangesloten componenten om de instellingen te controleren.

Raadpleeg “HDMI bediening-functie” voor meer informatie over de HDMI bediening functie. koppeling

OPMERKING

Als de instellingen van “HDMI bediening” zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.

ARC

Stel op de TV die is aangesloten op de HDMI MONITOR-aansluiting in of geluid wordt ontvangen van de TV via HDMI.

Aan:

de ARC-functie gebruiken.

Uit
(Standaard) :

de ARC-functie niet gebruiken.

U kunt het volume van dit toestel aanpassen via de afstandsbediening van de TV.

Bij gebruik van deze functie, gebruikt u een TV die compatibel is met ARC (Audio Return Channel) en schakelt u de HDMI bediening functie van de TV in.

Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”, zullen de “ARC”-instellingen automatisch schakelen “Aan”. koppeling

OPMERKING

Als de instellingen van “ARC” zijn veranderd, dient u na de wijziging steeds de stroom van de aangesloten toestellen uit te zetten.

Een met de eARC-functie compatibele televisie kan audio afspelen vanaf de luidspreker die is aangesloten op dit toestel, ongeacht de instellingen voor “ARC” in het menu.

TV Audio Switching

Voor het automatisch overschakelen naar de “TV Audio”-ingang wanneer een via HDMI verbonden TV een geschikt CEC-bedieningssignaal naar dit toestel zendt.

Aan
(Standaard) :

De “TV Audio”-ingang automatisch selecteren wanneer een bedieningssignaal van de TV wordt ontvangen.

Uit:

De “TV Audio”-ingang niet automatisch selecteren wanneer een bedieningssignaal van de TV wordt ontvangen.

“TV Audio Switching” kunnen worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. koppeling

Voeding uit

Dit koppelt het op stand-by zetten van dit toestel aan externe apparatuur.

Alle
(Standaard):

Bij het uitzetten van een aangesloten TV zonder de ingangsbron uit te zetten, gaat dit toestel automatisch in stand-by.

Video:

Wanneer een ingangsbron wordt geselecteerd waaraan “HDMI” of “VIDEO” is toegewezen, en u de voeding van de tv uitschakelt, wordt de voeding naar dit toestel automatisch in stand-by gezet. koppeling

Uit:

Dit toestel is niet gekoppeld aan het aan- of uitzetten van een TV.

“Voeding uit” kunnen worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. koppeling

Energiebespar.

Als “TV-luidspreker” is ingesteld als de audio-uitgangsinstelling van uw TV, wordt dit toestel automatisch ingesteld op de stand-bymodus om het stroomverbruik te verminderen.

Deze functie wordt geactiveerd in de volgende gevallen.

Wanneer “TV Audio” is geselecteerd als de ingangsbron van dit toestel

Wanneer u inhoud afspeelt vanaf een apparaat dat is aangesloten via HDMI

Aan:

De functie Energiebespar. gebruiken.

Uit
(Standaard) :

De functie Energiebespar. niet gebruiken.

“Energiebespar.” kan worden ingesteld wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”. koppeling

naar boven