Informatie handelsmerk

Logo Works Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Logo AudysseyMultEQ XT32 LFC

Geproduceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™. U.S., buitenlandse octrooien zijn aangevraagd. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® en Audyssey LFC™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Audyssey Laboratories.

Logo Auro3D

Geproduceerd onder licentie van Auro Technologies.
Auro-3D® en de verwante symbolen zijn gedeponeerde handelsmerken van Auro Technologies. Al het materiaal in dit document is beschermd door de wetten op auteursrecht en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Auro Technologies NV of, in het geval van materialen van derden, de eigenaar van die inhoud. U mag geen handelsmerk, copyright of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen uit kopieën van de inhoud.

Auro Technologies: e-mail [email protected],
telefoon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224,
www.auro-technologies.com

Logo Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Logo Dolby Atmos_Vision

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Logo DTS X_VirtualX

Zie http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Geproduceerd onder de licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen, DTS:X, het DTS:X-logo, Virtual:X, en het DTS Virtual:X-logo zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Logo HDMI R

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo WiFi.

Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi-certificering biedt de garantie dat het apparaat is geslaagd in de interoperabiliteitstests, uitgevoerd door de Wi-Fi Alliance, een groep die de interoperabiliteit tussen draadloze LAN-apparaten certificeert.

naar boven