Tracks afspelen in een specifieke volgorde (programmaweergave)

Er kunnen maximaal 25 tracks worden geprogrammeerd.

Druk in de stopmodus op PROGRAM.

“PROG” wordt weergegeven op het scherm.

Gebruik 0 – 9 en +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close Druk, om nummers 3 en 12 in die volgorde af te spelen, achtereenvolgens op 3, +10 en 2.

Druk op Triangle Right / Pause .

De tracks worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

Wanneer tijdens de programmaweergave op wordt gedrukt, op RANDOM Random worden de geprogrammeerde tracks afgespeeld in willekeurige volgorde.

Wanneer tijdens de programmaweergave op REPEAT Repeat wordt gedrukt, worden de tracks telkens in de geprogrammeerde volgorde herhaald.

OPMERKING

Het programma wordt gewist wanneer de schijf wordt uitgeworpen of wanneer de voeding wordt uitgeschakeld.

De volgorde van de geprogrammeerde tracks controleren

Druk in de stopstand op Skip-Right .

Telkens wanneer op Skip-Right wordt gedrukt, worden de tracks in geprogrammeerde volgorde weergegeven op het display.

Wissen van de als laatste geprogrammeerde track

Druk in de stopstand op CLEAR.

Wissen van de als laatste geprogrammeerde track.

De laatste geprogrammeerde track wordt elke keer als op de knop wordt gedrukt, gewist.

Alle geprogrammeerde tracks wissen

Druk in de stopmodus op PROGRAM.

naar boven