CD’s afspelen

Plaats een schijf. koppeling
Druk op Triangle Right / Pause .

De Triangle Right -indicator op het display licht op. Afspelen begint.

U kunt instellen of cd’s automatisch moeten worden afgespeeld. koppeling

OPMERKING

8 cm schijven kunnen niet worden gebruikt op dit toestel. Stop geen schijven van 8 cm in de CD-sleuf.

Stop niets anders dan een CD in de CD-sleuf. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

CD’s uitwerpen

Druk op Triangle-Underline op de hoofdeenheid terwijl het afspelen wordt gestopt.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Afspelen / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

0 – 9, +10

De track selecteren

RANDOM Random

Willekeurige weergave

REPEAT Repeat

Herhaalde weergave

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en Herhalen van 1 track.

INFO

Tijdweergave schakelen

Verstreken tijd track, resterende tijd track en totale resterende tijd.

Een specifieke track afspelen (direct zoeken)

Gebruik 0 – 9 en +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Track 4:

Druk op nummer 4 om track 4 te selecteren.

Track 12:

Druk achtereenvolgens op de cijfers +10 en 2 om track 12 te selecteren.

naar boven