CD’s/Super Audio-CD’s afspelen

Plaats een schijf. koppeling

Druk op Triangle-Underline op het toestel om de schijflade te openen/sluiten.

Wanneer u een Super Audio-CD afspeelt, drukt u op DISC LAYER om de weergavelaag in te stellen.koppeling
Druk op Triangle Right / Pause .

De Triangle Right -indicator op het display licht op. Afspelen begint.

OPMERKING

Plaats geen vreemde voorwerpen in de schijflade. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

De schijflade niet met hand aandrukken wanneer de stroom uitgeschakeld is. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

Rewind Forward

Snel vooruit- / Terugspoelen

0 – 9, +10

De track selecteren

RANDOM

Willekeurige weergave

REPEAT

Herhaalde weergave

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en één track herhalen.

INFO

Tijdweergave schakelen

Schakelen tussen de verstreken tijd van het huidige nummer, de resterende tijd van het huidige nummer en resterende tijd van alle nummers.

De tijd die wordt weergegeven op dit toestel kan verschillen van deze actuele tijd omdat deze is berekend door af te kappen tot de dichtstbijgelegen 1 seconde.

Tekstinformatie die is opgenomen op de Super Audio CD verschijnt op het display.

Het display schakelen

Druk op INFO.

Toont tekst en tijdgegevens die op media zijn opgeslagen.

De tekstinformatie wordt alleen weergegeven voor Super Audio-CD.

De speler kan de volgende tekens weergeven:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

Schijven die kunnen worden afgespeeld

Zie “Schijven”.koppeling

Een specifieke track afspelen (direct zoeken)

Gebruik 0 – 9 en +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Track 4:

Druk op nummer 4 om track 4 te selecteren.

Track 12:

Druk achtereenvolgens op de cijfers +10 en 2 om track 12 te selecteren.

naar boven