Verbinden met een netwerk via een iOS-apparaat

Oplossing

Raadpleeg blz.

Deze luidspreker ondersteunt de instellingsmodus “WAC (Wireless Accessory Configuration = Draadloze Instelling van Accessoires)” van Apple. In de WAC-modus kunt u uw luidspreker met uw netwerk verbinden zonder dat u de naam en het wachtwoord van het netwerk hoeft in te typen.

De firmwareversie van het iOS-apparaat moet iOS 10.0.2 of later ondersteunen.

Houd de knoppen - en Triangle Right Pause 3 seconden ingedrukt.
Ga naar het menu Wi-Fi onder Instellingen op uw iOS-apparaat.
Selecteer “Denon Home 150” onder “CONFIGUREER NIEUWE AIRPLAY LUIDSPREKER...” aan het eind van de lijst.
Selecteer het netwerk waarmee u uw luidspreker wilt verbinden en selecteer “Volgende”.
Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

Het HEOS-systeem zal gedurende 15 minuten in de WAC-modus blijven. Als het toestel niet binnen 15 minuten is ingesteld, zal terugkeren naar zijn vorige netwerkverbinding. Druk op de knop Triangle Right Pause als u de WAC-instellingsmodus wilt annuleren.

De status-LED zal snel 5 keer knipperen.

-

naar boven