Verbinden met een WPS-netwerk

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als uw draadloze router WPS (Wifi Protected Setup™) ondersteunt, kan uw luidspreker optioneel verbinden met uw netwerk met het gebruiken van de “Push Button”-methode door het volgen van deze stappen:

Wi-Fi Protected Setup™ is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Druk op de WPS-knop op uw router.
Houd, binnen 2 minuten, de knop CONNECT op het achterpaneel van de luidspreker gedurende 3 seconden ingedrukt.
De LED op de voorkant van de luidspreker zal groen knipperen gedurende meerdere seconden terwijl deze zich verbindt met uw WPS-router.
Wanneer de verbinding klaar is, zal de LED op de voorkant van de luidspreker constant blauw branden.

naar boven