Aktualizacja systemu

Zestaw HEOS umożliwia instalowanie rozszerzeń oraz aktualizacji za pośrednictwem szybkiego łącza internetowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zaktualizowania oprogramowania urządzenia HEOS i/lub aplikacji do sterowania.

Dotknij ikony ustawień setting w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
Wybierz “Aktualizacja opgramowania”.

Sprawdź aktualizacje

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji systemu HEOS.

Automatyczna aktualizacja

ON:

Dostępne aktualizacje są instalowane automatycznie.

OFF:

Użytkownik będzie powiadamiany o dostępnych aktualizacjach HEOS app.

powrót do góry