Funkcje zaawansowane

System HEOS udostępnia kilka zaawansowanych funkcji, z którymi można zapoznać się po nauczeniu się operacji podstawowych. Aby uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych systemu HEOS, wykonaj poniższe czynności:

Dotknij ikony ustawień setting w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
Wybierz opcję “Ustawienia zaawansowane”, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień.

powrót do góry