Konfigurowanie pierwszego głośnika HEOS

Po umieszczeniu głośnika w pokoju i pobraniu aplikacji HEOS można przystąpić do konfigurowania głośnika i odtwarzania muzyki. Wystarczy wykonać kilka czynności, aby podłączyć głośnik do istniejącej sieci domowej:

NIE NALEŻY podłączać przewodu Ethernet, jeśli głośnik będzie połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli głośnik ma być podłączony do sieci przewodowej, należy użyć do tego celu przewodu Ethernet i podłączyć głośnik do sieci lub routera.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej (tej samej, do której chcesz podłączyć głośniki). Można to sprawdzić w menu Ustawienia - Wi-Fi urządzenia z systemem iOS lub Android.
UWAGA

Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, trzeba podać hasło, aby się z nią połączyć.

Upewnij się, że masz pod ręką dostarczony przewód audio/do konfiguracji.
Uruchom aplikację HEOS na urządzeniu mobilnym.
Naciśnij przycisk “Ustaw teraz” w górnej części ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w celu połączenia głośnika z siecią bezprzewodową. (Ustawienia Wi-Fi z urządzenia mobilnego zostaną skopiowane do głośnika przy użyciu przewodu audio.)
UWAGA

Jeżeli występują problemy z podłączeniem urządzenia HEOS, przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów link.

powrót do góry