De LED vooraan van de HEOS 1 knippert herhaaldelijk

Oplossing

Raadpleeg blz.

Wanneer het batterijniveau bijna leeg is, kan de LED vooraan op de HEOS 1 herhaaldelijk knipperen. Dit geeft aan dat de batterij onvoldoende vermogen heeft om de luidspreker op te starten. Sluit de netadapter aan op de luidspreker waarvan de batterij moet worden opgeladen. De luidspreker kan worden gebruikt zoals normaal terwijl deze wordt opgeladen.

naar boven