De luidspreker herstellen naar de standaard fabriekswaarden

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als u de standaardwaarden van het HEOS-luidspreker herstelt, worden alle instellingen gewist en wordt de originele software die in de fabriek werd geïnstalleerd, hersteld.

Alle instellingen worden gewist en er wordt wellicht een downgrade van de software uitgevoerd.

Om uw HEOS-luidspreker te herstellen naar de standaard fabriekswaarden, koppelt u de voedingskabel los van de achterkant van het HEOS-luidspreker. Houd de Bluetooth-knop op de achterkant van de HEOS-luidspreker ingedrukt, sluit het netsnoer opnieuw aan en houd de knop ingedrukt tot de LED op de voorkant oranje begint te knipperen.

* Bezoek http://www.HEOSbyDenon.com voor meer informatie

naar boven