Kan geen batterij plaatsen (alleen HEOS 1)

Oplossing

Raadpleeg blz.

Controleer of er geen afdekking op de onderkant van de HEOS 1-luidspreker is geïnstalleerd.

Controleer of er geen vreemde objecten vastzitten in de luidspreker of in het mechanisme voor de batterijaansluiting.

-

Zorg dat u de rode punten uitlijnt voordat u probeert rechtsom te draaien om te vergrendelen.

naar boven