Overzicht van het menu

Op de volgende pagina’s vindt u de bediening van het menu.

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Snel instellen

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Snel instellen

Voert de netwerkinstellingen uit met gebruik van een wizard-venster.
Meer informatie over de bediening vindt u in de aparte “Snelhandleiding”.

Algemeen

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Taal

Stelt de taal voor de menuweergave.

Auto Standby

Stelt de voeding van het toestel in stand-by wanneer het niet wordt gebruikt.

Gebruiksdata

Selecteert of er anonieme gebruiksgegevens worden verzonden naar Denon.

Firmware

Stel in of er al dan niet moet worden gecontroleerd op firmware-updates, voer de update van de firmware uit en geef de update- en upgrademeldingen.

 

Update

Werkt de firmware van dit toestel bij.

Notificatie

Zet de update-, upgrade- en waarschuwingsmelding Aan/Uit.

Nieuwe Feature toev.

Toon nieuwe functies die kunnen worden gedownload naar dit toestel en voer een upgrade uit.

Netwerk

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Netwerk Informatie

Toont diverse informatie over het netwerk.

Netwerk controle

Voert de Aan/Uit-instellingen uit voor de netwerkfunctie wanneer het toestel in stand-bymodus is.

Friendly Name

Bewerkt een op het internet getoonde naam.

Instellingen

Voert de instellingen uit voor een bekabeld of draadloos LAN.

 

Bedraad netwerk instellen

Voert de instellingen uit voor een bekabeld LAN.

 

DHCP (Aan) ofDHCP (Uit)

Voert de DHCP-instelling uit.

IP Address∗

Voert de IP-adresinstelling uit.

Subnet Mask∗

Voert de subnet mask-instelling uit.

Gateway∗

Voert de gateway-instelling uit.

Primary DNS∗

Voert de DNS-instelling uit.

Secondary DNS∗

Voert de Secondary DNS-instelling uit.

Proxy

Voert de proxy-instelling uit.

Test Connectie

Voert de bekabelde LAN-verbinding uit.

Wi-Fi Setup Methode

Voert de instelling voor de draadloze LAN-verbinding uit.

 

Auto-Scan

Selecteert de draadloze verbindingen van de toegangspuntenlijst en stelt deze in.

Deel WiFi instellingen vanaf iOS apparaat

Stelt de draadloze verbinding in met een iOS-apparaat. (iOS versie 7 of later)

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Stelt de draadloze verbinding met gebruik van WPS in (Wi-Fi Protected Setup).

Web Browser Setup

Stelt de draadloze verbinding in met de webbrowser.

Handmatig

Stelt de draadloze verbinding handmatig.

Wordt weergegeven wanneer de “DHCP”-instelling “Uit” is. koppeling

Toetsen op de afstandsbediening die worden gebruikt voor deze bewerking

naar boven