Probleemoplossing

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de in onderstaande tabel vermelde punten.

Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een defect. Schakel onmiddellijk de spanning uit en neem contact op met de winkel van aankoop.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in.

“Auto-Standby” is ingesteld. “Auto Standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Auto Standby” uit te schakelen, stelt u “Auto Standby” in het menu in op “Uit”.

De LED knippert

Een circuit in het toestel is defect. Koppel de voeding los en neem contact op met het reparatiecentrum.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Thread-Plus - en Tread-Minus -markeringen.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Druk op de toets DIMMER op de afstandsbediening om een andere instelling dan UIT in te stellen.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd.

Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Wanneer de overdrachtsnelheid van het USB-geheugenapparaat langzaam is, kan het geluid af en toe worden onderbroken.

De netwerkcommunicatiesnelheid is langzaam of de radiozender is bezet.

Wanneer u een gesprek voert, moet u een afstand van minstens 20 cm behouden tussen de iPhone en dit toestel.

Als apparaten in de buurt de weergave onderbreken door elektronische storing, schakelt u naar een bekabelde LAN-verbinding.

Vooral wanneer u grote muziekbestanden afspeelt, kan het weergavegeluid, afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving, worden onderbroken. Maak in dit geval de bekabelde LAN-verbinding.

iPod kan niet worden afgespeeld

Wanneer u een iPod gebruikt door deze aan te sluiten op de USB-poort, worden sommige iPod-variaties niet ondersteund.

Wanneer de iPod is aangesloten met een andere USB-kabel dan de originele kabel, wordt de iPod mogelijk niet herkend. Gebruik een originele USB-kabel.

Dit toestel en de PC / iPhone / iPod touch / iPad zijn niet met hetzelfde netwerk (LAN) verbonden. Sluit deze aan op hetzelfde LAN als dit toestel.

De firmware op iTunes / iPhone / iPod touch / iPad is niet compatibel met AirPlay. Werk de firmware bij naar de nieuwste versie.

De AirPlay-weergave wordt niet uitgevoerd of dit toestel is niet geselecteerd. Klik op het AirPlay-pictogram Triangle-waku op het iTunes / iPhone / iPod touch / iPad-scherm en selecteer dit toestel.

Sluit de toepassing die op de achtergrond van de iPhone/iPod touch/iPad wordt uitgevoerd en speel vervolgens af met AirPlay.

Sommige externe factoren kunnen de draadloze verbinding beïnvloeden. Wijzig de netwerkomgeving door maatregelen te treffen, zoals het verkorten van de afstand vanaf het draadloos LAN-toegangspunt.

USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld

Het USB-geheugenapparaat wordt niet door het toestel herkend. Koppel het USB-geheugenapparaat los en sluit het opnieuw aan.

USB-geheugenapparaten van een massaopslagklasse of apparaten die compatibel zijn met MTP worden ondersteund.

Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugen op de daarvoor bestemde USB-poort aan.

Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT16 of FAT32.

Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USB-geheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.

Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.

Dit toestel kan een bestandsstructuur met maximaal 8 niveaus en tot 5000 submappen en bestanden in totaal weergeven. Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USB-geheugenapparaat.

Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen bestanden op de eerste partitie weergegeven.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet op deze set worden weergegeven.

Bestandsnamen op de iPod/ het USB-geheugenapparaat worden niet goed weergegeven

Er worden tekens gebruikt die niet kunnen worden weergegeven. Dit is geen storing. Dit is geen defect. Tekens die dit toestel niet kan weergeven, worden vervangen door “.” (punt).

Internet-radio kan niet worden afgespeeld

De LAN-kabel is niet goed aangesloten of er is geen netwerkverbinding. Controleer de verbindingsstatus.

De geselecteerde radiozender zendt uit in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Formaten die in dit toestel kunnen worden afgespeeld, zijn MP3, WMA en AAC.

De firewallfunctie is ingeschakeld op de router. Controleer de firewallinstelling.

Het IP-adres is niet goed ingesteld.

Controleer of de voeding van de router is ingeschakeld.

Om het IP-adres automatisch te verkrijgen, schakelt u de DHCP-serverfunctie in op de router. Stel ook de “DHCP”-instelling in op “Aan” op dit toestel.

Om het IP-adres handmatig te verkrijgen, stelt u het IP-adres en de proxy in op dit toestel.

Sommige radiozenders zijn stil gedurende een bepaalde periode. In dat geval wordt geen audio uitgevoerd. Wacht even en selecteer dezelfde radiozender of selecteer een andere zender.

De zender verzorgt geen uitzendingen meer. Registreer radiozenders in de service.

De geselecteerde radiozender is niet in dienst. Selecteer een radiozender in dienst.

Muziekbestanden op pc of NAS kunnen niet worden afgespeeld

De bestanden zijn opgeslagen in een formaat die niet wordt ondersteund. Sla de bestanden op een in formaat dat wordt ondersteund.

U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet op deze set worden weergegeven.

De USB-poort van het toestel kan niet worden gebruikt om een computer rechtstreeks aan te sluiten.

De instellingen voor het delen van media zijn niet juist. Wijzig de instellingen voor het delen van media zodat het toestel toegang kan krijgen tot de mappen op uw computer.

Het verkeer wordt geblokkeerd door de firewall van de computer of de router. Controleer de instellingen van de firewall van de computer of de router.

De computer is niet ingeschakeld. Schakel de computer in.

De server draait niet. Start de server.

Het toestel heeft een verkeerd IP-adres. Controleer het IP-adres van het toestel.

Zelfs als de pc is aangesloten op de USB-poort in dit toestel, kunnen de muziekbestanden erop niet worden afgespeeld. Verbind de pc met dit toestel via het netwerk.

Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.

Als u een NAS gebruikt volgens de DLNA-standaard, schakelt u de DLNA-serverfunctie in de NAS-instelling in.

Als u een NAS gebruikt die niet voldoet aan de DLNA-standaard, moet u de muziek afspelen via een pc. Stel de functie voor het delen van media van Windows Media Player in en voeg NAS toe aan de geselecteerde afspeelmap.

Als de verbinding beperkt is, stelt u de audio-apparatuur in als het verbindingsdoel.

Kan geen verbinding maken via Wifi

De instellingen voor de netwerknaam en het wachtwoord (WEP, enz.) zijn onjuist. Configureer de netwerkinstellingen volgens de instellingsdetails van dit toestel.

Verklein de afstand tussen het draadloos LAN-toegangspunt en dit toestel, verwijder eventuele hindernissen en zorg dat de gezichtslijn tot het toegangspunt niet geblokkeerd is voordat u probeert een nieuwe verbinding te maken. Installeer ook magnetrons en andere netwerktoegangspunten zo ver mogelijk.

Controleer de voeding van de router.

Dit toestel ondersteunt IEEE802.11.b/g/n.

Configureer de zenderinstellingen voor het toegangspunt, weg van kanalen die worden gebruikt door andere netwerken.

Dit toestel is niet compatibel met WEP (TSN).

Controleer of de WPS-modus van de router werkt.

Houd de toets Wi-Fi CONNECT op dit toestel gedurende ongeveer drie seconden binnen twee minuten na het gebruik van de router, ingedrukt.

Er is een router of instellingen die compatibel zijn met WPS 2.0-standaarden vereist. Stel de coderingstijd in op “Geen”, “WPA-PSK(AES)” of “WPA2-PSK(AES)”.

Als de routercoderingsmethode WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP is, kunt u geen verbinding maken via de toets Wi-Fi CONNECT/WPS. Gebruik in dit geval de methode “Auto-Scan” of “Handmatig” om een verbinding te maken.

Werk de iPhone/iPod touch/iPad-firmware bij naar de nieuwste versie.

naar boven