Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Wanneer de stroom is geschakeld naar stand-by.
Houd op de voedingsknop ( Power Button ) drukt terwijl u op dit toestel shirosankaku-Reverse en SOURCE tegelijk ingedrukt.

“Initialized” verschijnt op het display.

Wanneer “Initialized” niet verschijnt in stap 2, begin dan opnieuw vanaf stap 1.

OPMERKING

Het duurt ongeveer 90 seconden tot alle standaardinstellingen zijn hersteld. Als u de voeding uitschakelt, mag u de voedingsstekker pas ongeveer 90 seconden nadat “Initialized” is weergegeven, loskoppelen.

naar boven