Ändra namn på en högtalare

Välj “Namn”.
Välj eller ange ett nytt namn till din högtalare.
Peka på “Nästa” för att spara dina ändringar.

Tillbaka upp