Min HEOS-enhed slukker, og strøm-LED blinker rødt

Løsning

Se side

Beskyttelseskredsløbet er blevet aktiveret som følge af en stigning i temperaturen inde i din HEOS-enhed. Sluk for strømmen, vent omtrent en time, indtil denne enhed køler tilstrækkelig af, og tænd derefter for strømmen igen.

Kontrollér højttalerforbindelserne. Beskyttelseskredsløbet er muligvis blevet aktiveret, fordi højttalerkablets kernetråde kom i kontakt med hinanden, eller fordi en kernetråd blev koblet fra stikket og kom i kontakt med bagpanelet på denne enhed. Efter frakobling af netledningen skal du træffe korrigerende foranstaltninger såsom at sno kernetråden stramt igen eller kontrollere stikket og derefter tilslutte ståltråden igen.

Afhængigt af højttalerne, der er tilsluttet, kan beskyttelseskredsløbet blive aktiveret, og der kan blive slukket for strømmen, når der spilles musik ved en høj lydstyrke. (Strømindikatoren blinker rødt) Konfigurer indstillingen “Lydstyrkegrænse”, hvis dette sker.

tilbage til toppen