Hurtigstartmodus

For å spare strøm vil enheten gå automatisk inn i “Hurtigstartmodus” når det ikke er noen nettverkstilgang eller avspilling på 20 minutter, og vil automatisk gå tilbake til full strøm hver gang enheten velges og spiller av musikk.
Hver soneindikator vil være slokket under hurtigstartmodus, ettersom det er en helautomatisk funksjon.
Hvis du trykker på strømknappen, går enheten inn i hurtigstartmodus.
Når alle sonene har gått inn i hurtigstartmodus, vil strømindikatoren lyse rødt.

tilbake til toppen