Wskazówki

Nie chcę przez pomyłkę ustawić zbyt dużej głośności

Ustaw górny limit głośności w opcji “Ogranicz.głoś.”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwiększeniu głośności np. przez dzieci. Opcję tę można ustawić dla każdej strefy. (Głośnośćlink, Ogranicz.głoś.link)

Chcę, aby po włączeniu zasilania przywrócone zostało ostatnie ustawienie głośności

Po włączeniu zasilania, gdy zasilanie było ustawione na tryb czuwania, domyślnie przywracany jest ostatnio ustawiony poziom głośności. Aby użyć stałego poziomu głośności, ustaw opcję poziomu głośności po włączeniu zasilania w menu “Głoś.po włącz.”. Opcję tę można ustawić dla każdej strefy. (Głośnośćlink, Głoś.po włącz.link)

Chcę połączyć wybrane źródło wideo z aktualnie wybraną muzyką

Ustaw “Wybór video” w opcji menu na “Włącz”. Możesz połączyć aktualną muzykę z wybranym źródłem sygnału wideo z dekodera, DVDitd. w trakcie słuchania muzyki z Tunera, CD, Phono, HEOS, USB lub Bluetooth. link

Chcę pomijać nieużywane źródła sygnałów

Oznacz wybrane źródła sygnału jako nieużywane za pomocą opcji “Ukrycie źródeł”. Dzięki temu nieużywane źródła sygnału będą pomijane podczas korzystania z przełącznika wyboru źródeł SOURCE SELECT. link

Chcę jednocześnie odtwarzać w domu, we wszystkich strefach tę samą muzykę

Ustaw “Stereo wsz.stref” w opcji menu na “Start”. Muzykę można odtwarzać w innym pomieszczeniu (ZONE2) jednocześnie z odtwarzaniem w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). link

Chcę obsługiwać to urządzenie za pomocą pilota do telewizora

Wybierz “Receiver” w menu telewizora, na przykład “Wejście” Flower Mark lub “Sterowanie podłączonym urządzeniem HDMI” Flower Mark . Na ekranie telewizora pojawi się Proste Menu tego urządzenia. To Proste Menu można obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

Metoda wyboru różni się w zależności od posiadanego telewizora. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.

powrót do góry