Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Stereo wsz.stref)

Muzykę odtwarzaną w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) można odtwarzać jednocześnie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma być jednocześnie odtwarzana w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy należy odtworzyć to samo BGM w całym domu.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje Odbiornik...”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Stereo wsz.stref”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Stereo wsz.stref”.

Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Źródło wejściowe ZONE2 jest przełączone na to samo źródło co MAIN ZONE, a odtwarzanie rozpoczyna się w trybie Stereo wsz.stref.

Zatrzymywanie trybu Stereo wsz.stref

Podczas odtwarzania w trybie Stereo wsz.stref naciśnij OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje Odbiornik...”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Stereo wsz.stref”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Stop”, następnie naciśnij ENTER.

Tryb Stereo wsz.stref zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE jest wyłączone.

W trybie Stereo wsz.stref można wybrać jedynie tryby dźwięku “Stereo”.

Kiedy “Wyj.HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Stereo wsz.stref jest niedostępny. link

Zapisz stan trybu odtwarzania Stereo wsz.stref do funkcji Szybkiego wybierania plus, aby umożliwić łatwe odtwarzanie w trybie Stereo wsz.stref za pomocą jednego dotknięcia.

powrót do góry