Triggeruitgang 1 / Triggeruitgang 2

Selecteer de omstandigheden voor het activeren van de triggeruitgang.

Meer details over het aansluiten van TRIGGER OUT-contacten, vindt u op TRIGGER OUT-aansluitingkoppeling.

Bij de instelling voor zone (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Trigger uit is geactiveerd door middel van een koppeling naar de stroomvoorziening van de zone, ingesteld op “Aan”.

Bij het instellen van een ingangsbron

Activeer trigger uit wanneer de ingangsbron die is ingesteld op “Aan”, is geselecteerd.

Bij het instellen voor HDMI- televisiescherm

Activeer trigger uit wanneer het HDMI- televisiescherm ingesteld op “Aan” is geselecteerd.

Aan:

Trigger activeren in deze modus.

– – –:

Trigger niet activeren in deze modus.

naar boven