ECO

Configureer de ECO Mode en automatische stand-bymodusinstellingen.

ECO-modus

Deze modus zorgt ervoor dat dit toestel minder stroom verbruikt en minder warmte afgeeft wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Dit wordt gedaan door de stroomtoevoer naar de eindversterker te verminderen en daarbij ook het maximale vermogen.

Aan:

Stroombesparing is altijd ingeschakeld, ongeacht het volume of het invoersignaal.

Automatisch
(Standaard):

Hierdoor krijgt u de beste balans tussen stroombesparing en maximaal vermogen:

De stroombesparing is ingeschakeld voor lage volumeniveaus. Als u het volumeniveau verhoogt, schakelt de stroombesparing automatisch uit zodat u zonder vervorming kunt genieten van het maximale uitgangsvermogen.

Als het volume op een hoog niveau is ingesteld maar er langer dan 2 minuten geen invoersignaal wordt ontdekt, dan schakelt dit toestel de stroombesparingsmodus in. Wanneer er weer een invoersignaal wordt ontdekt of de invoerbron wordt gewijzigd, schakelt het toestel opnieuw de stroombesparingsmodus uit bij hoge volumeniveaus.

Uit:

Geen stroombesparing.

Wanneer het toestel schakelt tussen de verschillende stroombesparingsstatussen in “ECO-modus: Automatisch”, u kunt een klikgeluid horen binnen het toestel, dat is normaal.

Als de inhoud langer dan 2 minuten wordt gepauzeerd en het afspelen wordt hervat vanaf dezelfde bron met deze hoge volumeniveaus, kan er een korte vertraging optreden voordat het maximale stroomverbruik is hersteld.

“ECO-modus” kan ook worden ingeschakeld door op ECO  Icon Eco op de afstandsbediening te drukken.

Autom. Insch.

Stel de modus in op de ECO wanneer de voeding is ingeschakeld.

 

Tekst

Laatste
(Standaard) :

De ECO-modus wordt op de laatste instelling voordat de stroom werd uitgeschakeld gesteld.

Aan:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Aan”.

Automatisch:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Automatisch”.

Uit:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Uit”.

Infoweergave

Geef het stroomverbruik van dit toestel weer via een meter op het TV-scherm.

Titel

Tekst

Altijd aan:

De meter altijd weergeven op het TV-scherm.

Automatisch
(Standaard) :

De meter weergeven wanneer de modus of het volume wordt gewijzigd.

Uit:

De meter niet weergeven.

Automatische standby

Stel dit zo in dat de voeding van het toestel automatisch naar stand-by schakelt.

MAIN ZONE

Stelt de tijd in voor het schakelen naar auto stand-by wanneer er geen audio- of videosignalen in dit apparaat worden ingevoerd.
Voordat het toestel naar de stand-bymodus gaat, wordt “Automatische standby” weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

Titel

Tekst

60 min:

Het toestel gaat na 60 minuten naar de stand-bymodus.

30 min:

Het toestel gaat na 30 minuten naar de stand-bymodus.

15 min
(Standaard) :

Het toestel gaat na 15 minuten naar de stand-bymodus.

Uit:

Het toestel gaat niet automatisch naar de stand-bymodus.

ZONE2 / ZONE3

Wanneer er geen bewerkingen zijn gedurende de hier ingestelde periode, wordt de voeding automatisch uitgeschakeld, zelfs als er audio- of video-invoer is.

Titel

Tekst

8 uur:

Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 8 uur.

4 uur:

Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 4 uur.

2 uur:

Schakelt ZONE2/ZONE3 naar de stand-bystatus na ongeveer 2 uur.

Uit
(Standaard) :

Schakelt ZONE2/ZONE3 niet automatisch naar de stand-bystatus.

naar boven