Funkcja Menu Smart

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować ustawienia tego urządzenia, wybrać źródło wejściowe i ustawić stacje radia internetowego za pomocą pilota telewizora.

Włącz funkcję Sterowanie HDMI w tym urządzeniu i telewizorze. link
Ustaw “Proste Menu” na “Włącz” w tym urządzeniu. link
Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przykład w “Wejście” Flower Mark lub “Sterowanie podłączonym urządzeniem HDMI” Flower Mark .

Na ekranie telewizora pojawi się Proste Menu tego urządzenia.

W czasie wyświetlania Proste Menu można sterować urządzeniem za pomocą pilota do telewizora.

Metoda wyboru różni się w zależności od posiadanego telewizora.

GUI Smart Menu X2200WE3

Trwa odtwarzanie

Odtwarzanie treści ze źródła wejściowego aktualnie wybranego w tym urządzeniu.

Źródło

Zmiana wejścia tego urządzenia.

Jeśli wybierzesz opcję “HEOS Music”, możesz kontynuować pracę przy użyciu pilota do telewizora.

Tryb dźwięku

Zmiana trybu dźwięku tego urządzenia.

Dostępne są następujące trzy tryby dźwięku.

Surround:

Odtwarzanie dźwięku surround odpowiednio do sygnału wejściowego.

Stereo:

Odtwarzanie dźwięku stereo.

Multi Kan. Stereo:

Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku stereo.

Menu ustawień

Wyświetla menu ustawień, które pozwala skonfigurować ustawienia tego urządzenia.

Quick Select

Wywołuje elementy “Quick Select” zarejestrowane w tym urządzeniu.

UWAGA

Jeśli ustawienia “Sterowanie HDMI” lub “Proste Menu” zostaną zmienione, po wprowadzeniu zmian zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Funkcja Proste Menu może nie działać prawidłowo w zależności od specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie “Wył.”. link

powrót do góry