Podłączanie pamięci USB do portu USB

W celu odtworzenia plików muzycznych zapisanych w pamięci USB należy podłączyć urządzenie do portu USB na przednim panelu tego urządzenia.

Instrukcje postępowania opisano w “Odtwarzanie z pamięci USB” link.

Conne USB Front A110

Firma Denon nie gwarantuje, że wszystkie urządzenia pamięci masowej będą działały oraz że będą prawidłowo zasilane. W przypadku korzystania z przenośnego dysku twardego (HDD) dostarczanego z własnym zasilaczem sieciowym, należy skorzystać z tego zasilacza.

Port USB na tylnym panelu można wykorzystać tylko do dostarczania zasilania (5 V/1,5 A). Nie można go używać do odtwarzania plików muzycznych. link

UWAGA

Pamięci USB nie działają poprzez USB hub.

Nie ma możliwości używania amplitunera po podłączeniu komputera za pomocą kabla USB i portu USB.

Do podłączenia urządzenia magazynującego USB nie stosuj kabli przedłużających. Może to powodować zakłócenia pracy innych urządzeń.

powrót do góry