Pilot zdalnego sterowania

Name RC1240-1

Przyciski obsługi AVR (AVR CONTROL MAIN, Z2, Z3)

Służą do przełączania strefy (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) obsługiwanej za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Wskaźniki trybu obsługi

Wskaźnik “AVR” świeci, gdy obsługiwany jest niniejszy amplituner.
Wskaźnik “DEV.” świeci podczas obsługiwania urządzenia zewnętrznego.
Wskaźnik “TV” świeci, gdy obsługiwany jest telewizor.

Przyciski obsługi urządzeń (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Do włączania i wyłączania urządzeń zewnętrznych oraz wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału.

Przyciski QUICK SELECT (1 – 4)

Wyświetlają ustawienia przypisane do każdego przycisku, takie jak ustawienia źródła sygnału, poziomu głośności i trybu dźwięku. link

Przyciski wyszukiwania kanału/strony (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do przełączania stron. link

Name RC1240-2

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego.

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem.

Przyciski numeryczne/znaków

Służą do wprowadzania liter i cyfr do urządzenia. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Name RC1240-3

Przycisk POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania.

Przyciski obsługi telewizora (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Służą do włączania i wyłączania telewizora, przełączania wejścia telewizora i wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przyciski trybu ECO ( Icon Eco )

Przełącza na tryb ECO. link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności.

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

powrót do góry