Restorer

Gecomprimeerde audioformaten zoals MP3, WMA (Windows Media Audio) en MPEG-4 AAC, reduceren de hoeveelheid gegevens door de signaalcomponenten te verwijderen die buiten het bereik van het menselijke gehoor liggen. De “Restorer”-functie genereert de signalen die tijdens het comprimeren zijn verwijderd, waardoor het geluid vrijwel volledig in originele staat wordt teruggebracht. Het herstelt ook de originele baskenmerken voor een rijk en uitgebreid toonbereik.

Modus

Hoog:

Geoptimaliseerde modus voor gecomprimeerde bronnen met zeer zwakke hoge tonen (64 kbps en lager).

Medium:

Pas geschikte lage- en hogetonenversterking toe voor alle gecomprimeerde bronnen (96 kbps en lager).

Laag:

Geoptimaliseerde modus voor gecomprimeerde bronnen met normale hoge tonen (96 kbps en hoger).

Uit:

Gebruik “Restorer” niet.

Dit item kan worden ingeschakeld met analoge signalen of er wordt een PCM-signaal (bemonsteringsfrequentie= 44,1/48 kHz) ingevoerd.

De standaardinstelling van dit item voor “HEOS Music” is “Laag”. Alle andere staan ingesteld op “Uit”.

U kunt dit niet instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op “Direct”.

Bewaar “Restorer” voor iedere invoerbron.

naar boven