Infoweergave

Selecteer de voorkeuren voor de OSD-gebruikersinterface.

Volume

Hiermee geeft u op waar het volumeniveau moet worden weergegeven.

Onder
(Standaard):

Onderaan weergeven.

Boven:

Bovenaan weergeven.

Uit:

Scherm uitschakelen.

Stel in op “Boven”, wanneer de hoofdvolumeweergave moeilijk te zien is door bovenliggende tekst (gesloten bijschriften) of filmondertiteling.

Informatie

Toont tijdelijk de status van de bewerking wanneer de ingangsbron wordt geschakeld.

Aan
(Standaard) :

Scherm inschakelen.

Uit:

Scherm uitschakelen.

Huidig nummer

Stelt de weergaveduur in voor het afspeelscherm wanneer de ingangsbron “HEOS Music” of “Tuner” is.

Altijd aan
(Standaard):

Scherm doorlopend weergeven.

Auto-uit:

Scherm 30 seconden lang na bediening weergeven.

naar boven