Voorpaneel

Name Front Small1 S64

Netspanningstoets ( Power Button )

Wordt gebruikt voor het in-/uitschakelen (stand-by). koppeling

Netspanningsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

Groen : voeding aan

Uit: normale stand-by

Rood:

Wanneer “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan” koppeling

Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” koppeling

Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan” koppeling

SOURCE SELECT-regelaar

Hiermee selecteert u de ingangsbron. koppeling

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Display

Dit toont verschillende types informatie. koppeling

MASTER VOLUME-regelaar

Dit past het volumeniveau aan. koppeling

Voorkeuzezendertoetsen tuner
(TUNER PRESET CH +, –)

Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders. koppeling

Knop voor naar beneden afstemmen / naar boven afstemmen (TUNE +, –)

Hiermee selecteert u een FM- of AM-uitzending. koppeling

Selectieknop ontvangstband (BAND)

Hiermee wordt de ontvangstband geschakeld. koppeling

Selectietoets afstemmodus (MODE)

Hiermee wordt de afstemmodus geschakeld. koppeling

Name Front Small2 S64

Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. koppeling

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

DIMMER-toets

Bij elke druk op de toets verandert de helderheid van het scherm. koppeling

STATUS-toets

Bij elke druk op de toets verandert de statusinformatie die op het scherm wordt getoond.

Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers of via de SUBWOOFER-aansluitingen.

OPMERKING

Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

SETUP MIC-aansluiting

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde microfoon voor geluidskalibratie. koppeling

QUICK SELECT-toetsen

Met één druk op een van deze knoppen kunt u verschillende instellingen oproepen die voor elke toets zijn geregistreerd, zoals de instellingen voor de ingangsbron, het volumeniveau en de geluidsmodus. koppeling

SOUND MODE-toetsen

Hiermee selecteert u de geluidsmodus. koppeling

USB-poort ( Icon USB )

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-opslagruimtes (zoals USB-geheugenapparaten). koppeling

naar boven