Zasilanie nie włącza się/jest wyłączone

Zasilanie nie włącza się.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie. link

“Auto wyłączenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wyłączenie” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Auto wyłączenie”, ustaw “Auto wyłączenie” w menu na “Wył.”. link

Zasilanie jest wyłączane a wskaźnik zasilania migota na czerwono z częstotliwością raz na 2 sekundy.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie. link

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Zasilanie jest wyłączane a wskaźnik zasilania migota na czerwono z częstotliwością raz na 0,5 sekundy.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia. link

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie. link

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

powrót do góry