Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Nie można zwiększyć głośności.

Zbyt niska nastawa głośności maksymalnej. Ustaw głośność maksymalną za pomocą opcji “Limiter” w menu. link

W zależności od formatu wejściowego dźwięku wykonywana jest korekta poziomu głośności dlatego głośność nie możne przekroczyć limitu górnego.

Brak dźwięku w przypadku korzystania z połączenia HDMI.

Sprawdź podłączenia HDMI. link

Wyprowadzając przez głośniki sygnał HDMI audio, ustaw “Wyj.HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarzać sygnał z telewizora, wybierz opcję “TV”. link

W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie HDMI należy sprawdzić, czy wyjście audio w telewizorze jest ustawione na wzmacniacz AV. link

Gdy podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją eARC, dźwięk z telewizora nie płynie z głośnika podłączonego do tego urządzenia.

W zależności od używanego telewizora kompatybilnego z funkcją eARC wymagane mogą być ustawienia funkcji eARC. Jeżeli telewizor wyposażony jest w tę funkcję, należy upewnić się, że funkcja eARC jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego telewizora.

Upewnij się, że źródłem sygnału wejściowego tego urządzenia jest “TV Audio”.

Funkcja eARC nie działa, gdy terminal wejściowy HDMI jest ustawiony na “TV Audio” jako źródło sygnału wejściowego. Aby włączyć funkcję eARC, należy usunąć ustawienie terminala wejściowego HDMI, a następnie ponownie uruchomić urządzenie i odbiornik telewizyjny. link

Z jednego z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy dla tego głośnika wybrano opcję inną niż “Brak” w menu “Konfig.głośników”. link

Gdy wybrano tryb dźwięku “Stereo” i “Virtual”, dźwięk wydobywa się jedynie z głośników przednich i subwoofera.

Z subwoofer nie dochodzi dźwięk.

Sprawdź podłączenia subwoofer.

Włącz zasilanie subwoofer.

Ustaw “Konfig.głośników” – “Subwoofer” w menu, na “Tak”. link

Gdy “Konfig.głośników” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duże”, w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku, subwoofer może nie być używany. link

Jeśli w sygnale wejściowym brak sygnału dla subwoofera (LFE), subwoofer może nie odtwarzać dźwięku. link

Aby subwoofer był zawsze używany, należy ustawić “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”. link

Dźwięk zapisany w DTS nie jest wyprowadzany.

Sprawdź czy ustawienie wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu to “DTS”.

Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus sygnał audio nie jest wyprowadzany.

Wykonaj podłączenia HDMI. link

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach domyślnie ustawiana jest opcja “PCM”.

Tryb Dolby PL 2-Roman Numeral lub tryb DTS Neo:6 nie może zostać wybrany.

Nie może być wybrane, kiedy “Konfig.głośników” - “Surround” jest ustawione “Brak”. link

Nie można wybrać Dolby PL 2-Roman Numeral ani DTS Neo:6 w przypadku korzystania ze słuchawek.

Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume® nie może zostać wybrany.

Nie można ich wybrać jeśli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct”. link

Opcji tej nie można wybrać w przypadku korzystania ze słuchawek.

“Restorer” nie może zostać wybrany.

Upewnij się, że doprowadzony został sygnał analogowy lub PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnałów wielokanałowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “Restorer” nie może być użyta. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct”. link

powrót do góry