AirPlay

Ustawienia dla technologii Apple AirPlay.

Włącz
(Domyślne):

Włącza funkcję Apple AirPlay.

Wył.:

Wyłącza funkcję Apple AirPlay.

powrót do góry