Zarządz.siecią

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Wył.w trybie got
(Domyślne):

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są zawieszone.

Zawsze wł.:

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są aktywne. Urządzenie główne może być obsługiwane za pomocą kontrolera zgodnego z siecią.

W przypadku korzystania z funkcji sterowania z sieci Web albo oprogramowania Denon 2016 AVR Remote App lub HEOS App należy jednocześnie ustawić wartość ustawienia “Zarządz.siecią” na “Zawsze wł.”.

UWAGA

W przypadku ustawienia opcji “Zarządz.siecią” na “Zawsze wł.”, zużycie energii w trybie oczekiwania jest większe.

powrót do góry