Pilot zdalnego sterowania

Name RC1226

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Przyciski wyszukiwania kanału/strony (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych lub przełączania stron. link

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Name RC1226a

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem.

Przyciski dostrajania w górę/w dół (TUNE +, –)

Służą do wyboru transmisji FM lub AM. link

Przyciski QUICK SELECT (1 – 4)

Wyświetlają ustawienia przypisane do każdego przycisku, takie jak ustawienia źródła sygnału, poziomu głośności i trybu dźwięku. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Name RC1226b

Przycisk POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania. link

Przyciski trybu ECO ( Icon Eco )

Przełącza na tryb ECO. link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

powrót do góry