Zmiana nazwy źr.

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.
Po zmianie nazwa jest wyświetlana na wyświetlaczu i ekranach menu tego urządzenia.

Jeśli nazwa urządzenia może być pobrana z podłączonego urządzenia HDMI, nazwa wyświetlana jest zmieniana automatycznie.
Użyj tej funkcji do zmiany nazw według potrzeb, gdy używane urządzenie różni się od źródła sygnału wejściowego w tym urządzeniu. (Funkcja ta będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).)

CBL/SAT / DVD /
Blu-ray / Game / AUX /
Media Player / TV Audio /
Phono:

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.

Domyślne:

Ustawienia “Zmiana nazwy źr.” powracają do standardowych wartości.

Można wprowadzić do 16 kanałów.

powrót do góry