Zmiana ustawień

Ustaw poniższe parametry, które zostaną ustawieniami do zapisania.

Naciśnij i przytrzymaj QUICK SELECT w czasie odbioru stacji radiowej lub odtwarzania utworu z dowolnego z następujących źródeł, aby zapamiętać bieżącą stację radiową lub utwór.

Tuner / Internetowa stacja radiowa

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk QUICK SELECT aż na wyświetlaczu pojawi się “Quick Flower Mark Memory”.

Aktualne ustawienia zostaną zapamiętane.

Flower Mark oznacza numer naciśniętego przycisku QUICK SELECT.

Zmiana nazwy szybkich ustawień

Nazwa Szybkiego wyboru wyświetlana na ekranie telewizora lub wyświetlaczu urządzenia może być zmieniona na inną.

Metodę zmiany nazwy opisano w części “Nazwy szyb.wyb.”. link

powrót do góry