Wywoływanie ustawień

Naciśnij przycisk QUICK SELECT.

Wywoływane są ustawienia Quick Select dla naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia źródła wejściowego.

Przycisk

Źródło sygnału

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

Blu-ray

QUICK SELECT 3

Game

QUICK SELECT 4

HEOS Music

Głośność nie jest zarejestrowana w funkcji Quick Select Plus w domyślnych ustawieniach fabrycznych.
Aby zarejestrować głośność w funkcji Quick Select Plus, patrz część Zmiana ustawieńlink. link

powrót do góry