Wybór trybu dźwięku

Aby wybrać tryb dźwięku, naciśnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME.

MOVIE :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do odtwarzania filmów lub programów TV.

MUSIC :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do słuchania muzyki.

GAME :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do grania w gry.

Dla każdego z przycisków MOVIE, MUSIC lub GAME zapamiętywany jest tryb dźwiękowy użyty przy poprzednim odtwarzaniu z użyciem tego przycisku. Naciśnięcie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME pozwala przywołać tryb dźwiękowy użyty przy poprzednim odtwarzaniu.

Jeżeli odtwarzany element nie obsługuje poprzednio wybranego trybu dźwiękowego, zostaje automatycznie wybrany najbardziej odpowiedni tryb dla danego elementu.

Tryb dźwięku można wybrać również za pomocą przycisku SOUND MODE na urządzeniu głównym.

Wybór trybu dźwięku

Naciśnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME, aby wyświetlić listę dostępnych trybów dźwięku. Każde naciśnięcie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME powoduje zmianę trybu dźwięku.

Gdy wyświetlana jest lista, tryb dźwięku można również wybrać za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse .

Wypróbuj różne tryby dźwięku i ciesz się dźwiękiem w swoim ulubionym trybie.

Bracket Open Przykład Bracket Close  Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MOVIE

GUI Surround S64

Urządzenie umożliwia nie tylko wybór trybów dźwiękowych zgodnych z formatem zapisanym na płytach, na przykład Dolby oraz DTS, ale również dodatkowych trybów zgodnych z konfiguracją głośników i “oryginalnych trybów dźwiękowych” tworzących atmosferę Rock Arena oraz Jazz Club itd.

powrót do góry