Tryb dźwięku, który można wybrać dla każdego sygnału wejściowego

Przyciskami MOVIE, MUSIC oraz GAME można wybrać poniższe tryby dźwięku.

Za pomocą menu “Parametr Surr.” dostosuj efekt sceny dźwiękowej, aby uzyskać dźwięk przestrzenny zgodny z własnymi preferencjami. link

Pict Soundmode1 S64

2-kanałowy również obejmuje wejście analogowe.

Ten tryb odtwarza źródła 2-kanałowe w układzie 5.1-kanałowym. Nie można go wybrać, gdy podłączone są słuchawki lub gdy konfiguracja głośników jest ustawiona tylko na głośniki główne.

Pict Soundmode2 S64

Tryb dźwięku, jaki można wybrać różni się w zależności od formatu audio sygnału wejściowego i liczby kanałów. Szczegóły znajdziesz w części Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowelink.

Widok na wyświetlaczu

Disp DOLBY DIGITAL S64

Prezentuje, jaki dekoder będzie używany.

Dekoder Dolby Digital Plus jest wyświetlany jako “ Icon Dolby DD Plus ”.

Wyświetla nazwę odtwarzanego źródła sygnału.

powrót do góry