Wyłączanie funkcji czujnika pilota

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i TUNE +, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Za pomocą przycisków TUNE + lub TUNE – wybierz “RC LOCK On”.
Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja odbioru podczerwieni zostanie wyłączona.

powrót do góry