Włączanie funkcji zdalnego czujnika

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i TUNE +, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Naciśnij przycisk TUNE + lub TUNE –, aby wybrać opcję “RC LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark Aktualnie ustawiony tryb.)

Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja odbioru podczerwieni amplitunera zostanie włączona.

powrót do góry