Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

De spanning wordt niet ingeschakeld.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. koppeling

De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in. koppeling

“Automatische standby” is ingesteld. “Automatische standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Automatische standby” uit te schakelen, stelt u “Automatische standby” in het menu in op “Uit”. koppeling

De voeding wordt uitgeschakeld en de voedingsindicator knippert ongeveer elke 2 seconden rood.

Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding opnieuw in. koppeling

Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is.

De voeding wordt uitgeschakeld en de voedingsindicator knippert ongeveer elke 0,5 seconden rood.

Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Ontkoppel het netsnoer, neem de vereiste maatregelen om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld het opnieuw stevig strengelen van het kerndraad, en sluit het draad vervolgens opnieuw aan. koppeling

Zet het volume lager en schakel de voeding opnieuw in. koppeling

Het versterkercircuit van dit toestel functioneert niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

De stroomtoevoer naar dit toestel schakelt niet uit wanneer u op de netspanningstoets drukt. “ZONE2 On” of “ZONE3 On” verschijnt op het display.

De voeding is ingeschakeld in ZONE2 of ZONE3. Om de voeding van dit toestel (stand-by) uit te schakelen, drukt u op het hoofdapparaat op de knop ZONE2 ON/OFF of ZONE3 ON/OFF, of drukt u op de knop POWER  Power Button nadat je op de Z2 of Z3 knop op de afstandsbediening hebt gedrukt.

De stroomtoevoer naar dit toestel schakelt niet uit wanneer u op de netspanningstoets drukt. “HEOS On” verschijnt op het scherm.

Een HEOS-apparaat op hetzelfde netwerk speelt een invoerbron van dit toestel. Stop de weergave op het HEOS-apparaat wanneer u dit toestel uitschakelt (door het in wachtstand te plaatsen). Na 20 minuten wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

naar boven