De instellingen oproepen

Druk op MAIN, Z2 of Z3 om de bedieningszone via de afstandsbediening te selecteren.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Druk op QUICK SELECT.

De Quick Select-instellingen voor de knop die u hebt ingedrukt, worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron en het volume zijn zoals hieronder weergegeven.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close / Bracket Open ZONE2 Bracket Close / Bracket Open ZONE3 Bracket Close

Toets

Ingangsbron

Volume

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

40

QUICK SELECT 2

Blu-ray

40

QUICK SELECT 3

Media Player

40

QUICK SELECT 4

HEOS Music

40

naar boven