Afstandsbediening

Name RC1219-1

AVR- bedieningsknoppen (AVR CONTROL MAIN, Z2, Z3)

Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) die wordt gebruikt via de afstandsbediening.

Indicators bedieningsmodus

De indicator van de “AVR”-modus licht op wanneer dit toestel wordt bediend.
De “DEV.”-indicator licht op wanneer een extern apparaat wordt bediend.
De “TV”-indicator licht op wanneer de tv wordt bediend.

Bedieningsknoppen van het apparaat (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Hiermee wordt de voeding van de externe apparaten in-/uitgeschakeld en worden menu’s opgeroepen. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Ingangsbronkeuze-toetsen

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren.

QUICK SELECT-toetsen (1 – 4)

Hiermee roept u de instellingen op die voor elke knop zijn geregistreerd, zoals de ingangsbron, het volumeniveau en de geluidsmodusinstellingen. koppeling

Toetsen kanaal/pagina zoeken (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee kunt u radiozenders selecteren die als voorkeuzezender zijn geregistreerd of schakelen tussen pagina’s. koppeling

Name RC1219-2

MUTE-toets ( Silent )

Dit dempt de uitgevoerde audio.

Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. koppeling

Cursortoetsen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Knop voor naar beneden afstemmen / naar boven afstemmen (TUNE +, –)

Hiermee selecteert u een FM- of AM-uitzending. koppeling

Cijfer-/tekentoetsen

Hiermee voert u letters of cijfers in het toestel in.

Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Name RC1219-3

POWER-toets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit.

TV-bedieningstoetsen (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Hiermee schakelt u de voeding van de tv in/uit, schakelt u de tv-ingang en roept u menu’s op. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Toets ECO-modus ( Icon Eco )

Hiermee schakelt u naar de ECO-modus. koppeling

VOLUME-toetsen ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee past u het volumeniveau aan.

OPTION-toets

Dit toont het optiemenu op het tv-scherm.

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

SETUP-toets

Dit toont het menu op het tv-scherm. koppeling

SOUND MODE-toetsen

Hiermee selecteert u de geluidsmodus. koppeling

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

naar boven